SpedycjaSpedycja jest działalnością polegającą na organizowaniu przewozu towaru. Spedytor za odpowiednią opłatą świadczy usługi spedycyjne głównie na rzecz osób prawnych lub fizycznych.

Działalność spedycyjna dzieli się na spedycję właściwą, czynności przemieszczania i czynności dodatkowe. Na spedycję właściwą składają się m.in.: przyjmowanie zleceń, wybieranie środka transportu, zawieranie umów o przewóz, ubezpieczanie przesyłek, sporządzanie dokumentacji, czasem odprawa celna, przekazanie przesyłki odbiorcy. Czynności związane z przemieszczaniem to np. dowóz, przewóz, załadunek. Natomiast czynnościami dodatkowymi są m.in. składowanie przesyłki oraz podjęcie należności za dostarczoną przesyłkę.

Do wykonywania usług spedycyjnych wykorzystuje się wiele różnego rodzaju środków transportu. Do głównych możemy zaliczyć pojazdy wykorzystywane do spedycji drogowej, morskiej, samolotowej oraz kolejowej.